არაგადამდები დაავადებების (აგდ) გავრცელების ტენდენციები საქართველოში და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობა აგდ რისკის შემცირების საკითხებში

Related posts